Saturday, March 26, 2011

Reggie Curley

Men are like ... submarines.
"Sisid" lang ng "sisid" ... at nakakatagal sila sa "ilalim"!

No comments:

Post a Comment